trafikkdirigering_31-1024x683.jpg
Informacje w innych językach.

Praca na i przy drogach

Moduł 1,2,3

Kursy w zakresie ostrzegania o pracy są niezbędne każdemu, kto ma wykonywać prace na drogach krajowych i powiatowych. Wszyscy pracownicy wykonujący prace drogowe muszą przejść niezbędne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu i ostrzegania.

  • Zabezpiecz pracowników i użytkowników dróg

  • Zatrzymaj ruch za miejscem pracy przy jak najmniejszym opóźnieniu i niedogodności dla użytkowników dróg

  • Umożliwiaj wydajne i ekonomiczne prowadzenie pracy

Dla osiągnięcia tych celów ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego a

planowanie i realizowanie jest połączone z robotami drogowymiy.

Aby użytkownicy dróg mogli poruszać się bezpiecznie, wszystkie znaki i

ostrzeżenia muszą być prawidłowe, jasne, spójne i konsekwentne.

Zgłoszenie prac na drogach i poza nimi należy zgłaszać zgodnie z wytycznymi

z instrukcji N301.

Zajęcia, które możemy tutaj zaoferować to:

Ostrzeżenie o pracy 1 = moduł podstawowy

Ostrzeżenie o pracy 2 = Kierownicy lokalizacji

Ostrzeżenie o pracy 3 = Ręczne kierowanie ruchem

Ostrzeżenie o pracy 1 + 2 = moduł podstawowy + kierownicy lokalizacji

Ostrzeżenie o pracy 1 + 3 = Moduł podstawowy + Ręczne kierowanie ruchem