Podnośnik i podnośnik osób klasy A + B + C.

Kurs zapewni studentowi dobre wprowadzenie teoretyczne do bezpiecznego użytkowania wind osobowych, a także dobry wgląd w budowę, działanie, konserwację i użytkowanie wind osobowych.

Zdany egzamin praktyczny będzie podstawą do wydania certyfikatu kompetencji kierowcy podnośników osobowych w wybranej klasie.

Omówione zostaną następujące tematy:

  • Wymagania dla kierowcy wind osobowych

  • Obszary zastosowania różnych typów maszyn

  • Prawa i regulacje

  • Wypadki z windami osobistymi

  • Budowanie różnych osobistych obietnic

  • Ocena ryzyka

  • Środki bezpieczeństwa przed, w trakcie i po pracy

  • Przegląd i konserwacja

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Po zdaniu egzaminu i udokumentowanej praktyce każdy z uczestników otrzymuje certyfikat z zajęć w windach osobistych, do których ma praktykę.