top of page

Podnośniki i podesty ruchome klasy A + B + C

Kurs zapewni studentowi dobre wprowadzenie teoretyczne do bezpiecznego użytkowania podestów ruchomych, a także dobry wgląd w budowę, działanie, konserwację i użytkowanie podestów.

Zdany egzamin praktyczny będzie podstawą do wydania certyfikatu kompetencji operatora podnośników osobowych w wybranej klasie.

Omówione zostaną następujące tematy:

  • Wymagania dla operatora podestów ruchomych

  • Zastosowania dla różnych typów maszyn

  • Prawa i regulacje

  • Wypadki z udziałem podestów

  • Budowa podestów

  • Ocena ryzyka

  • Środki bezpieczeństwa przed, w trakcie i po pracy

  • Przegląd i konserwacja

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Po zdaniu egzaminu i udokumentowanej praktyce każdy z uczestników otrzymuje certyfikat na podesty ruchome w poszczególnych klasach, do których ma praktykę.

Hvilken språk får man kursene på? 

Spør oss om kurs på andre språk! 

bottom of page