top of page
Leder i bedrift

BHP dla menedżerów

Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy pracodawca odpowiada za zapewnienie pełnego uzasadnienia środowiska pracy w firmie. Celem obowiązku szkolenia jest sprecyzowanie oczekiwanego przez pracodawcę znajomości podstawowych zasad systematycznej pracy w zakresie zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa

Zawartość kursu

  • Zyski finansowe z wydajnej pracy w zakresie BHP

  • HSE i budowanie kultury

  • Kodeks pracy wraz z przepisami

  • Kontrola wewnętrzna i zapewnienie jakości

  • Obowiązki pracownika i pracodawcy

  • Systematyczna praca w zakresie zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa

  • Włączające zatrudnienie

  • Systematyczne prace BHP

  • Praca grupowa

Data kursu i rejestracja
bottom of page