top of page
stortruck som løfter en konteiner
Informacje w innych językach.
polsk flagg
Engelsk flagget
spansk flagget

Duże wózki  o ładowności powyżej 10 Ton T8

Prowadzenie dużego wózka jest wymagającym zadaniem i stawia przed operatorem duże wymagania. Nawet jeśli masz doświadczenie w korzystaniu z mniejszych wózków, może to być duża zmiana , dlatego ważne jest, aby dobrze zapoznać się z obsługą dużych wózków.

Omówione zostaną następujące tematy:

  • Wypadki i niebezpieczeństwa

  • Budowa i konserwacja

  • Użytkowanie i obowiązki

  • Prawa i regulacje

  • Typy wózków i obszar użytkowania

  • Stabilność i obsługa towarów

  • Udźwig i oznakowanie / znaki

  • Akcesoria i nośniki ładunku

  • Rozładunek i układanie / umieszczanie kontenerów

Aby móc uzyskać świadectwo kompetencji jako operator wózków w klasie T8, należy posiadać świadectwo kompetencji w klasie T4 od co najmniej roku oraz  prktykę w  pracy na wózkach  klasie T4. Wymagane też jest posiadanie prawa jazdy klasy B.

bottom of page