Żuraw samochodowy HDS G8

ZAWARTOŚĆ KURSU

Wymagania dla operatora dźwigu samochodowego

  • Typy dźwigów z akcesoriami

  • Obszar użytkowania

  • Wypadki z dźwigiem

  • Budowa i eksploatacja żurawia

  • Stabilność

  • Obsługa ładunków

  • Przegląd i konserwacja

  • Zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania

  • Certyfikacja i dokumentacja

Celem kursu jest wyposażenie kierowców w sprzęt roboczy, o którym mowa w § 49 „Przepisów o użytkowaniu sprzętu roboczego”, dobre ogólne szkolenie podstawowe w zakresie bezpiecznego użytkowania tego sprzętu, aby uniknąć wypadków i incydentów.

Warunkiem przyjęcia na ten kurs jest posiadanie modułu 1.1 i modułu 2.3