top of page
lift av merke jlg

Podnośniki i podesty ruchome klasy A + B + C

Kurs zapewni studentowi dobre wprowadzenie teoretyczne do bezpiecznego użytkowania podestów ruchomych, a także dobry wgląd w budowę, działanie, konserwację i użytkowanie podestów.

Zdany egzamin praktyczny będzie podstawą do wydania certyfikatu kompetencji operatora podnośników osobowych w wybranej klasie.

Omówione zostaną następujące tematy:

  • Wymagania dla operatora podestów ruchomych

  • Zastosowania dla różnych typów maszyn

  • Prawa i regulacje

  • Wypadki z udziałem podestów

  • Budowa podestów

  • Ocena ryzyka

  • Środki bezpieczeństwa przed, w trakcie i po pracy

  • Przegląd i konserwacja

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Po zdaniu egzaminu i udokumentowanej praktyce każdy z uczestników otrzymuje certyfikat na podesty ruchome w poszczególnych klasach, do których ma praktykę.

Lift & personløfter klasse A+B+C 

Søkeord:lift sertifikat klasser-fallsikrings kurs-fallsikringskurs-liftkurs på nett-lift sertifikat-liftsertifikat-personløfterkurs-fallsikring kurs-liftkurs bevis-fallsikring-personløfter regler-nyttige kurs-personløfter-personløftere-industrivern -opplæring engelsk-

bottom of page