top of page
bilde av en stillase
bilde av stillse på en bygging
Informacje w innych językach.
polske flaget
engelske flagget
spanske flagget

Kurs budowy rusztowań
5-9m

Kurs zapewni studentowi dobre wprowadzenie teoretyczne do bezpiecznego użytkowania i montażu rusztowań.

Omówione zostaną następujące tematy:

• Odpowiedzialność - obowiązki.
• Przepisy i regulacje - Kodeks pracy, wymagania systematycznego BHP
• Regulamin - regulamin wykonywania pracy / pracy na wysokości
• Teoria rusztowań - budowa / koncepcje.
• Ogólne zasady montażu rusztowań.
Stosowanie sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem przy budowie rusztowań.
• Budowa i demontaż kilku rodzajów rusztowań.
• Korzystanie z rusztowań.
• Kontrola rusztowania.
• Szkolenie teoretyczne w zakresie stosowania środków ochrony przed upadkiem.
• Sprawdzenie wyposażenia rusztowań.
• Dokumentacja.
• 15 godzin praktycznego szkolenia przez kompetentną osobę.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Po zdaniu egzaminu i udokumentowanej praktyce każdy z uczestników otrzymuje certyfikat z zajęć  do których ma praktykę.

bottom of page