top of page
anhuker som jobber

Hakowy/sygnalista G11

ZAWARTOŚĆ KURSU

  • Prawa i regulacje

  • Sprzęt i akcesoria do pracy

  • Budowa i działanie

  • Sprzęt do podnoszenia

  • Kontrola i inspekcja

  • Obsługa ładunków

  • Środowisko pracy

  • Niebezpieczny ładunek

Celem kursu jest zapewnienie podstawowego szkolenia w zakresie zawiesi / pasów oraz podawanie sygnałów . Kurs przeznaczony jest dla personelu, który w swojej sytuacji zawodowej ma używać narzędzi podnoszących, takich jak pas oraz niezbędną wiedzę, umiejętności i postawy do bezpiecznego wykonywania pracy.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Po zdaniu egzaminu każdy z uczestników otrzymuje certyfikat w postaci certyfikowanego lub udokumentowanego szkolenia G11

bottom of page