top of page
teleskoptruck i arberid

Ładowarki teleskopowe
C1 i C2

Kurs zapewni studentowi dobre wprowadzenie teoretyczne do bezpiecznego użytkowania wózków teleskopowych, a także dobry wgląd w zasady budowy, eksploatacji, konserwacji i użytkowania wózka teleskopowego.

UWAGA.Do odbycia szkolenia na wózki teleskopowe wymagane jest wcześniejsze szkolenie na operatora maszyn budowlanych (klasa M), wózków widłowych (T) lub dźwigu samochodowego (G8).

Zdany egzamin teoretyczny i praktyczny będzie podstawą do wydania certyfikatu kompetencji kierowcy wózka teleskopowego C1 - C2. Omówione zostaną następujące tematy:

  • Wymagania dla kierowców ciężarówek

  • Typy i zastosowania wózków

  • Prawa i regulacje

  • Wypadki z udziałem wózków

  • Działanie i budowa

  • Stabilność

  • Środki bezpieczeństwa przed, w trakcie i po pracy

  • Przegląd i konserwacja

  • Certyfikacja i dokumentacja

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Po zdaniu egzaminu i udokumentowanej praktyce każdy z uczestników otrzymuje certyfikat kompetencji kierowcy wózka teleskopowego

Du kan også gjøre deg kjent med maskinen på vår simulator 

Teleskop truck i vår simulator -Mtk skolen teleskoptruck opplæring

bottom of page