Wózki widłowe T1-T5

Szkolenie się opłaca!


Ustawa o środowisku pracy nakłada na kierowców wózków obowiązek uczestniczenia w kursach dla operatorów obejmujących szkolenie teoretyczne i praktyczne. Edukacja się opłaca, ponieważ wyszkoleni kioperatorzy zmniejszają ryzyko obrażeń i wypadków wśród ludzi, towarów i budynków.

Dla kogo jest przeznaczony nasz kurs ?

Każdy, kto prowadzi wózek widłowy, musi przejść szkolenie i, w tym także

personel tymczasowy, personel konserwacyjny i przełożeni .

Co chcemy osiągnąć dzięki naszym kursom ?

Celem szkolenia jest zapewnienie dobrego teoretycznego i praktycznego podstawowego szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wózków widłowych, by uniknąć wypadków z nimi związanych .
Szkolenie daje kandydatom dobry wgląd w zasady budowy, eksploatacji, konserwacji i użytkowania .

Zawartość:

  • Moduł 1.1 Część wspólna BHP, Dźwig-Wózek-Maszyna budowlana

  • Moduł 2.2 Szkolenie teoretyczne. Wózki do podnoszenia i układania w stosy

  • Moduł 3.2 Podstawowe szkolenie praktyczne

Sprzęt roboczy podlegający wymogom certyfikowanego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa.

Wózki podnosząco-układające do towarów ze stałym siedzeniem kierowcy na wózku.

Przepisy dotyczące wykonywania pracy, użytkowania sprzętu roboczego i związanych z tym wymagań technicznych. 1357. Zarządzenie nr 703 Rozdział 10 - § 10.3

Dokumentacja:

Certyfikaty są wydawane po zaliczeniu kursu.
Świadectwa kompetencji na wózki są wydawane z centralnej ewidencji szkoleń BHP

Szkolenie na symulatorze:

Wszyscy studenci, którzy będą uczestniczyć w naszych kursach, oprócz jazdy na zwykłych maszynach, będą mieli możliwość ćwiczenia na naszym symulatorze. Symulator ma zadania i ćwiczenia, które sprawiają, że trening jest tak realistyczny, że przypomina jazdę prawdziwym wózkiem.

Informacje w innych językach.