Informacje w innych językach.

Prace gorące

Mtk Skolen AS oferuje szkolenie na wykonywanie prac gorących.

Kurs jest połączeniem teorii,ćwiczeń praktycznych i pokazów zakończonych egzaminem.

Treść kursu obejmuje:

- Teoria ognia
- Prawa i regulacje
- Zagrożenia związane z pracą na gorąco
- Środki bezpieczeństwa przed, w trakcie i po zakończeniu pracy

Celem kursu jest przekazanie osobie wykonującej prace gorące, niezbędnej wiedzy, umiejętności i postaw do bezpiecznego wykonywania pracy.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Po zdaniu egzaminu i udokumentowanych ćwiczeniach przeciwpożarowych, które nie są starsze niż 2 lata, każdy z uczestników otrzymuje certyfikat do wykonywania prac gorących od Norweskiego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpożarowej. Ważność certyfikatu to 5 lat.