top of page
bilde av en rullestillase
Informacje w innych językach.
poslk flagg
engelsk flagget
spankse flaget

Kurs budowy rusztowań

2-5m

Kurs zapewni studentowi dobre wprowadzenie teoretyczne do bezpiecznego użytkowania i montażu rusztowań.

Omówione zostaną następujące tematy:

 • Odpowiedzialność - co mówi prawo.
  • Przepisy i regulacje - Kodeks pracy, wymagania systematycznego BHP
  • Regulamin wykonywania pracy na wysokości
  • Teoria rusztowań - budowa / koncepcje.
  • Ogólne zasady montażu rusztowań.
  Stosowanie sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem przy budowie rusztowań.
  • Budowa i demontaż kilku rodzajów rusztowań.
  • Korzystanie z rusztowań.
  • Kontrola rusztowania.
  • Szkolenie teoretyczne w zakresie stosowania środków ochrony przed upadkiem.
  • Sprawdzenie wyposażenia rusztowań.
  • Dokumentacja.
  • 7,5 godziny praktycznego szkolenia przez kompetentną osobę.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Po zdaniu egzaminu i udokumentowanej praktyce każdy z uczestników otrzymuje certyfikat z zajęć w do których ma praktykę.

bottom of page