top of page
en traverskran som jobber

Żuraw poprzeczny/suwnice G4

Omówione zostaną następujące tematy:

  • Wymagania dla kierowcy suwnic

  • Aplikacje dla różnych dźwigów

  • Prawa i regulacje

  • Wypadki z suwnicami

  • Budowa różnych suwnic

  • Ocena ryzyka

  • Środki bezpieczeństwa przed, w trakcie i po pracy

  • Przegląd i konserwacja

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Po zdaniu egzaminu i udokumentowanej praktyce każdy z uczestników otrzymuje certyfikat na suwnice klasy G4

Traverskran G4

bottom of page